Informācija ievietota 02.01.2023.

ABSL LatviA īsteno nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām

Biedrība "ABSL Latvia" īsteno nodarbināto apmācību projektu "Starptautisko biznesa pakalpojumu centru un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/004), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2020.gada 15.maija līdz 2023.gada 31.decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:
Lielajiem komersantiem: 30-50%
Vidējiem komersantiem: 60%
Mazajiem komersantiem: 70%


Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 500 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 600 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 25 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas. Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 1 300 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 600 000.00. 

Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 16 komersantus un 257 šajos komersantos nodarbinātās personas. Projekta mērķis ir SBPC un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

345 07 Telemātika un loģistika
345 20 Projektu vadība
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība
48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
48 484 Programmēšana
22 227 Valodas

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija
342 01 Mārketings un tirdzniecība
345 01 Biznesa vadība
345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība

Šobrīd pieejamās apmācību programmas:

  • apmācību jomā “345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība”, no šādiem apmācību sniedzējiem: SIA "Triviums apmācība", SIA "FC Latvia" (FranclinCovey), SIA "Training LAB"
  • apmācību jomā “48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, no apmācību sniedzēja: SIA "Baltijas datoru akadēmija"
  • apmācību jomā “22 227 Valodas”, no apmācību sniedzēja: SIA "Skrivanek Baltic"
  • apmācību jomā “345 01 Biznesa vadība”, no apmācību sniedzēja: SIA "Komercizglītības centrs"
Starptautisko biznesa pakalpojumu centru un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu [email protected].

Informējam, ka, piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

Informācija ievietota 01.12.2020

ABSL Latvia īsteno nodarbināto apmācību projektu

Biedrība "ABSL Latvia" īsteno nodarbināto apmācību projektu "Starptautisko biznesa pakalpojumu centru un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/004), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2020.gada 15.maija līdz 2022.gada 31.decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.


ERAF atbalsta intensitāte:
Lielajiem komersantiem: 30-50%;
Vidējiem komersantiem: 60%;
Mazajiem komersantiem: 70%:.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 815 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 600 000.00.

Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 25 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir SBPC un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.


Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

345 07 Telemātika un loģistika;
345 20 Projektu vadība;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;
48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
48 484 Programmēšana;
22 227 Valodas

Šobrīd pieejamās apmācību programmas:

  • apmācību jomā “345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība”, no šādiem apmācību sniedzējiem: SIA "Triviums apmācība", SIA "FC Latvia" (FranclinCovey), SIA "Training LAB"
  • apmācību jomā “48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, no apmācību sniedzēja: SIA "Baltijas datoru akadēmija"
  • apmācību jomā “22 227 Valodas”, no apmācību sniedzēja: SIA "Skrivanek Baltic"

kontaktinformācija:

Starptautisko biznesa pakalpojumu centru un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros. Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu [email protected]Kontaktinformācija: Jānis Atslens, ABSL Latvia izpilddirektors; [email protected].


Informācija ievietota 01.06.2020

ABSL Latvia uzsāk nodarbināto apmācību projekta īstenošanu

Biedrība "ABSL Latvia" ir uzsākusi nodarbināto apmācību projekta "Starptautisko biznesa pakalpojumu centru un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts" (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/004), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2020.gada 15.maija līdz 2022.gada 31.decembrim.
Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:
Lielajiem komersantiem: 30-50%;
Vidējiem komersantiem: 60%;
Mazajiem komersantiem: 70%

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 815 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 600 000.00.

Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 25 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir SBPC un saistīto nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

345 07 Telemātika un loģistika;
345 20 Projektu vadība;
345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;
48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;
48 484 Programmēšana;
22 227 Valodas.

Biedrības " ABSL Latvia " nodarbināto personu apmācību projekta pārstāvētā nozare ir starptautisko biznesa pakalpojumu centru darbība, kā arī šajā nozarē integrētās un saistītās nozares un apakšnozares, kopīgi veicinot pozitīvu projekta ietekmi kādā no viedās specializācijas jomām, produktivitātes celšanā un efektīvākā resursu izmantošanā.  

Kontaktinformācija:

Starptautisko biznesa pakalpojumu centru un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.Kontaktinformācija: Jānis Atslens, ABSL Latvia izpilddirektors, [email protected]. Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu [email protected].