Starptautisko biznesa pakalpojumu asociācija latvijā
dalīto pakalpojumu centri, biznesa procesu ārpakalpojumu sniedzēji, izpētes un attīstības centri, ekselences centri

STARPTAUTISKIE BIZNESA PAKALPOJUMU CENTRI (SBPC)

SBPC ir globāli pārstāvētu uzņēmumu struktūrvienības Latvijā, kas nodrošina biznesa atbalsta pakalpojumus (IT, grāmatvedība un finanses, klientu serviss, iepirkumi, loģistika, dokumentu pārvaldība u.c.) grupas un/vai juridiski nesaistītiem uzņēmumiem.

SBPC iedalās divās grupās:
  • Dalīto pakalpojumu centri (Shared Service Centers) ir starptautiski pārstāvētu uzņēmumu speciāli izveidotas struktūrvienības, kas nodrošina biznesa administratīvo funkciju izpildi daļai vai visiem grupas uzņēmumiem. 
  • Biznesa ārpakalpojumu uzņēmumi ir starptautiski uzņēmumi, kas darbojas kā biznesa pakalpojumu sniedzēji juridiski nesaistītiem uzņēmumiem.

NOZARES PIENESUMS LATVIJAS EKONOMIKĀ

  • 50 nozares uzņēmumi nodrošina vairāk nekā 15 tūkstošus darbavietu.
  • Vidējais nozares atalgojums 2000 eiro pirms nodokļu nomaksas.
  • 2020. gadā nozarē nodarbināto skaita pieaugums sasniedz 7%.
  • Vidēji 15 miljonus eiro nozares uzņēmumi ik gadu samaksā A un B klases biroja telpu nomā.
  • Nozares uzņēmumi ik gadu iegulda aptuveni 10 miljonus eiro darbinieku kvalifikācijas celšanā (digitālās prasmes, svešvalodu apmācības u.c.).

absl latvia atbildību sfēras

nozares aizstāvība

Komunikācija ar valsts institūcijām (migrācijas politika, darbaspēka kvalifikācijas jautājumi, investīciju piesaiste), ERAF atbalsta programma darbinieku apmācībām

sadarbība ar augstskolām

ABSL Latvia ir izstrādājusi 34 nozares ekspertu vieslekciju portfolio, kas tiek piedāvāts Latvijas augstskolām

platforma pieredzes apmaiņai

ABSL organizē pieredzes apmaiņas vebinārus, klātienes seminārus

nozares atpazīstamības veidošana

ABSL Latvia, pārstāvot nozares intereses, piedalās publiskos pasākumos, konferencēs, kā arī rūpējas par komunikāciju medijos

nozares ikgadējais pārskats

ABSL Latvia veic ikgadējo nozares uzņēmumu aptauju un izstrādā pārskatu par aktualitātēm nozarē

ASOCIĀCIJAS VALDE

Fredis Bikovs
Valdes priekšsēdētājs 
ABSL Latvia

Ieva Zirne

    Circle K Business Centre

Kim Leandersson 
Cognizant Latvia

Aļesja Kirčenko
SEB Global Services

Intars Sloka
DNB Bank ASA

Lelde Lipska
Cabot Latvia

Sintija Morica
Solvay Business Services Latvia

 .