Starptautisko biznesa pakalpojumu asociācija latvijā
dalīto pakalpojumu centri, biznesa procesu ārpakalpojumu sniedzēji, izpētes un attīstības centri, ekselences centri

STARPTAUTISKIE BIZNESA PAKALPOJUMU CENTRI (SBPC)

SBPC ir globāli pārstāvētu uzņēmumu struktūrvienības Latvijā, kas nodrošina biznesa atbalsta pakalpojumus (IT, grāmatvedība un finanses, klientu serviss, iepirkumi, loģistika, dokumentu pārvaldība u.c.) grupas un/vai juridiski nesaistītiem uzņēmumiem.

SBPC iedalās divās grupās:
  • Dalīto pakalpojumu centri (Shared Service Centers) ir starptautiski pārstāvētu uzņēmumu speciāli izveidotas struktūrvienības, kas nodrošina biznesa administratīvo funkciju izpildi daļai vai visiem grupas uzņēmumiem. 
  • Biznesa ārpakalpojumu uzņēmumi ir starptautiski uzņēmumi, kas darbojas kā biznesa pakalpojumu sniedzēji juridiski nesaistītiem uzņēmumiem.

NOZARES PIENESUMS LATVIJAS EKONOMIKĀ

  • 50 nozares uzņēmumi nodrošina 15 tūkstošus darbavietu.
  • Vidējais nozares atalgojums 1657 eiro pirms nodokļu nomaksas, kas ir par 43% vairāk nekā vidējais atalgojums valstī.
  • 2019. gadā nozarē nodarbināto skaita pieaugums sasniedz 10%.
  • Vidēji 15 miljonus eiro nozares uzņēmumi ik gadu samaksā A un B klases biroja telpu nomā.
  • Nozares uzņēmumi ik gadu iegulda aptuveni 10 miljonus eiro darbinieku kvalifikācijas celšanā (digitālās prasmes, svešvalodu apmācības u.c.).

ASOCIĀCIJAS VALDEFredis Bikovs
Valdes priekšsēdētājs 
ABSL Latvia

Ieva Zirne

    Circle K Business Centre

Kim Leandersson 
Cognizant Latvia

Aļesja Kirčenko
SEB Global Services

Intars Sloka
DNB Bank ASA

Lelde Lipska
Cabot Latvia

Zane Čulkstēna
ERDA

 .