Starptautisko biznesa pakalpojumu asociācija latvijā
dalīto pakalpojumu centri, biznesa procesu, IT ārpakalpojumu sniedzēji, izpētes un attīstības centri

STARPTAUTISKIE BIZNESA PAKALPOJUMU CENTRI (SBPC)

SBPC ir starptautiskas organizācijas struktūrvienība, kas vienuviet nodrošina konkrētās organizācijas biznesa atbalsta funkcijas plašākam reģionam, kā arī ir specializēts atbalsta centrs, kas nodrošina biznesa atbalsta funkcijas juridiski nesaistītām organizācijām.

NOZARES PIENESUMS EKONOMIKĀ

  • 50 nozares uzņēmumi nodrošina vairāk nekā 17 tūkstošus darbavietu.
  • Vidējais nozares atalgojums 2000 eiro pirms nodokļu nomaksas.
  • 2021. gadā nozarē nodarbināto skaita pieaugums sasniedz 10%.
  • Vidēji 15 miljonus eiro nozares uzņēmumi ik gadu samaksā A un B klases biroja telpu nomā.
  • Nozares uzņēmumi ik gadu iegulda aptuveni 10 miljonus eiro darbinieku kvalifikācijas celšanā (digitālās prasmes, svešvalodu apmācības u.c.).

ABSL LATVIA MISija

ABSL Latvia nodrošina platformu, kura sniedz iespēju Latvijā izvietotajiem Starptautisko biznesa pakalpojumu un IT centriem sadarboties, dalīties ar zināšanām un kopīgi augt. Mēs aktīvi iesaistām valsts institūcijas, augstskolas un citas puses, lai sasniegtu Latvijas potenciālu kā veiksmīgai lokācijai Starptautisko biznesa pakalpojumu un IT uzņēmumiem.

ABSL LATVIA Vīzija

ABSL Latvia mērķis ir veicināt Starptautisko biznesa pakalpojumu centru atpazīstamību kā dinamiski augošai nozarei, kas rada arī pozitīvu ietekmi uz Latvijas ekonomikas attīstību. ABSL uzdevums ir palīdzēt Latvijai kļūt par vienu no populārākajām Starptautisko biznesa pakalpojumu un IT centru lokācijām Centrālā un Austrumeiropā. 

ASOCIĀCIJAS atbildībAS sfēras

PIEREDZES APMAIŅA

ABSL organizē pieredzes apmaiņas vebinārus, klātienes seminārus

sadarbība ar augstskolām

ABSL Latvia ir izstrādājusi 34 nozares ekspertu vieslekciju portfolio, kas tiek piedāvāts Latvijas augstskolām

Nozares ikgadA pārskats

ABSL Latvia veic ikgadējo nozares uzņēmumu aptauju un izstrādā pārskatu par aktualitātēm nozarē

atpazīstamības veidošana

ABSL Latvia, pārstāvot nozares intereses, piedalās publiskos pasākumos, konferencēs, kā arī pastāvīgi izvērš komunikāciju medijos

ERAF ATBALSTA PROGRAMMA

ABSL Latvia administrē ERAF atbalsta programmu SBPC nozares uzņēmumu darbinieku apmācībām - IT, vadītāju apmācības, projektu vadība, Sknadināvu valodas u.c.

NOZARES AIZSTĀVĪBA 

Komunikācija ar valsts institūcijām (migrācijas politika, darbaspēka kvalifikācijas jautājumi, investīciju piesaiste)ABSL Latvia valde


Aļesja Kirčenko
SEB Global Services

Ieva Zirne
Circle K Business Centre

Maija Opmane 
If Insurance

Roberts Eberlins 
Atea Global Services

Ilona Valdmane
Tietoevry

Rodions Širjajevs
MSC Shared Service Center Riga

Svetlana Kočerova
DNB Bank ASA